2 april 2019

Sveriges största event inom intranät

AgendaAnmälan

För 13:e gången

Högintressanta talare

Fullsatt tidigare år

Talare:

Så skapade vi ett nytt intranät som effektiviserar arbetet för medarbetarna

– Vår strategi kring skapandet av ett intranät som är personaliserat och anpassat efter indivedens behov
– Effekterna av nya intranätet sex månader efter lansering

Under oktober 2018 lanserade Region Skåne sitt nya intranät. Målsättning har varit att intranätet ska vara personaliserat och ge stöd och nytta för slutanvändaren.

Region Skåne

Jesper Bylund, Intranätansvarig

Ett år med digital arbetsplats – så skapade vi en helhet av intranät, samarbetsytor och dokumenthantering

ATG har gjort ett omfattande arbete och lanserat sin digitala arbetsplats samtidigt som de skapat flexibelt kontor under hösten 2018. Ett nytt intranät med en gemensam dokumentplats är navet för kommunikation och samarbete för ATGs drygt 400 medarbetare. Projektet Digital arbetsplats syftar till att effektivisera verksamheten genom att underlätta för både interna och externa samarbeten.

ATG

Lizette Kotschack, Projektledare Digital arbetsplats

Hur bygger man ett effektivt intranät för både medarbetare och ledare?

Är effektmål ett krav för att göra ett bra intranät? Eller är det flashiga funktioner som är viktigt? Svenska Bostäder har gjort en rejäl innehållsreduktion för att få ett effektivt och snabbt intranät. Hittbarhet, sökbarhet och content är A och O för att få nöjda användare. Siten är responsiv och utgår ifrån användaren baserat på vilken roll, distriktstillhörighet och övriga intresseområden hen har. Cheferna får en egen sida med stöd för styrning, verksamhetsplanering, budget och HR-frågor. Designmässigt och funktionsmässigt är intranätet moderniserat och påminner om de sociala medier som användarna är vana vid.

Svenska bostäder

Helena Bergström, Interkommunikationsansvarig

Skapandet av en digital arbetsplats – ta del av våra erfarenheter och lärdomar

Under december 2018 lanserar Green Cargo sin digitala arbetsplats. Under föredraget får du ta del av deras erfarenheter fyra månader efter lansering. Green Cargo ägs av Svenska staten och har cirka 2000 medarbetare runt om i landet.

Green Cargo

Veronica Svahlin, Intranätansvarig

Talar tillsammans med Lizette Kotschack.

ATG

Lotta Jansson, Corporate culture Manager

Hur bygger man ett effektivt intranät för både medarbetare och ledare?

Är effektmål ett krav för att göra ett bra intranät? Eller är det flashiga funktioner som är viktigt? Svenska Bostäder har gjort en rejäl innehållsreduktion för att få ett effektivt och snabbt intranät. Hittbarhet, sökbarhet och content är A och O för att få nöjda användare. Siten är responsiv och utgår ifrån användaren baserat på vilken roll, distriktstillhörighet och övriga intresseområden hen har. Cheferna får en egen sida med stöd för styrning, verksamhetsplanering, budget och HR-frågor. Designmässigt och funktionsmässigt är intranätet moderniserat och påminner om de sociala medier som användarna är vana vid.

Svenska bostäder

Anne Kuylenstierna, Kommunikations/IT-chef

Så har vi förbättrat samarbetet och medarbetarengagemanget

– För- och nackdelar med Workplace by Facebook
– Så kan du förbättra företagskulturen och motivera medarbetarna med hjälp av ett socialt nätverk

Under april 2018 lanserade AstraZeneca Workplace by Facebook för 60 000 medarbetare i cirka 100 länder. Workplace används för att skapa effektivare samarbeten och kommunikation utan språkliga, organisatoriska eller geografiska barriärer. Idag använder över 80% av alla anställda Workplace för bland annat dagligt arbete i grupper, deltagande i live-flöden och daglig inspiration.

AstraZeneca

Christophe Eléhn, Global Internal Communications Manager

Så skapade vi ett nytt intranät som underlättar arbetet för medarbetarna

– Så når vi ut till våra medarbetare runt om i landet med snabb, korrekt och aktuell information

SF Bio har cirka 2000 anställda runt om i landet, där flertalet är unga och extraanställda. SF Bio lanserade sitt nya intranät oktober 2018 – ett smart och digitalt arbetsverktyg som möter de behov verksamheten visat; behovet av att nå ut till alla medarbetare, var de än befinner sig i landet med snabb, korrekt och aktuell information. 

SF Bio

Anna-Karin Widholm, Intranätansvarig

16 månader med ny digital arbetsplats

– Så arbetar vi med att ständigt förbättra den digitala arbetsplatsen efter lansering
– Så arbetar vi med att förenkla arbetet för redaktörer och slutanvändaren.

I december 2016 lanserade Electrolux sin nya digitala arbetsplats för hela organisationen, 20 000 medarbetare i 60 länder.

Electrolux

Ralf Jansson, Director Online Employee Engagement and Development

Pris

Ordinariepris
7490/Kr

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Antal deltagare sedan starten

%

Nöjda deltagare sedan starten

Guldsponsorer:

Silversponsorer:

Utställare:

Online Partner:

Anmäl dig senast 22 februari med rabatt