smarta-intranät-originalNY

 

15 oktober 2015 – Bygget Konferens, Stockholm

Sveriges största intranätkonferens – för 6:e gången

Talare:

Volvo Group
arrow

Volvo Group

Sara Järpenberg, Manager - IT user communication
close
Så driver du igenom förändringar och väckeranvändarnas ha-begär. Vinnare Swedish Learning Awards!

Det kan vara svårt att få användarnas förtroende och förståelse vid stora förändringar. Volvos framgångsrecept var en tydlig kommunikation med de 65 000 användarna i koncernen. Arbetssättet tog hem vinsten i Swedish Learning Awards förbästa kompetenssatsning och innovation. Det här är berättelsen om hur de lyckades bygga upp positiva förväntningar kringkommunikationstjänster och nya verktyg i hela organisationen.

1. Vilken personal och kompetens behövs för att ta fram ett lyckatkoncept för internkommunikation?

2. Tips och råd – så skapar du ett nätverk med early adopters

3. Bästa sätten att få användarna att snabbt se fördelar med nyatjänster
KEYNOTE (Australien) <br><br>
arrow

KEYNOTE (Australien)

James Robertson, Global Intranet Strategist
close
From intranets to digital workplace!

A transformation is underway in how we work, from the tools and platforms provided, to the nature of the physical workplace. Digital tools, including intranets, are also undergoing a revolution.

There is now an increasingly clear need for a cohesive digital workplace, that supports staff in simple and effective way. The question, however, is how to deliver this vision?

This talk will provide clear insights into the digital workplace, sharing examples of what leading organisations are already delivering. It will also provide practical approaches to shifting intranets towards digital workplace ambitions.
Sundsvalls kommun
arrow

Sundsvalls kommun

Monica Sjöqvist, Intranätansvarig
close
Så säkerställer du att intranätet får en tydlig ochväletablerad roll i organisationen

Genom att koppla vår intranätstrategi till både verksamhetensövergripande mål och användarnas behov, skapar vi rätt förutsättningar för ökad produktivitet och användarnytta

1. Hur är intranätet kopplat till organisationens strategi och mål?

2. Hur arbetar vi med användarcentrerad och behovsdrivenutveckling? Och hur gör vi för att skapa nöjdhet?

3. Så har vi ökat användarnyttan med vårt intranät
Sundsvalls kommun
arrow

Sundsvalls kommun

Joel Rankila, Kommunikatör
close
Så säkerställer du att intranätet får en tydlig ochväletablerad roll i organisationen

Genom att koppla vår intranätstrategi till både verksamhetensövergripande mål och användarnas behov, skapar vi rätt förutsättningar för ökad produktivitet och användarnytta

1. Hur är intranätet kopplat till organisationens strategi och mål?

2. Hur arbetar vi med användarcentrerad och behovsdrivenutveckling? Och hur gör vi för att skapa nöjdhet?

3. Så har vi ökat användarnyttan med vårt intranät
Ulrika MacGregor
arrow

Stora Enso

Ulrika MacGregor, Digital Communications Manager
close
Så har medarbetarna tagit till sig möjligheterna ochsett nyttan med ett Digitalt Workplace

1. Möjligheter för ökad arbetseffektivitet genom sociala funktioner

2. Varje medarbetares ”rätt” att digitalisera arbetsuppgifter

3. Svårigheten att hitta balansen mellan målgruppernas ökande krav

Stora Enso
arrow

Stora Enso

Charlotte Sperling, Collaboration Service Manager
close
Så har medarbetarna tagit till sig möjligheterna ochsett nyttan med ett Digitalt Workplace

1. Möjligheter för ökad arbetseffektivitet genom sociala funktioner

2. Varje medarbetares ”rätt” att digitalisera arbetsuppgifter

3. Svårigheten att hitta balansen mellan målgruppernas ökande krav

Webtrends <br><br>
arrow

Webtrends

Tobias Svensson, User Engagement Expert
close
Hur ser man om intranätet hjälper till att öka de anställdas engagemang?

Att skapa ett större engagemang och delaktighet hos de anställda är något alla arbetsgivare strävar efter. Det skapar mer lojala medarbetare, högre produktivitet och mer lönsamhet.

Många interna system har utvecklats för att fokusera på kommunikation med och mellan anställda, ofta genom införande av digitala och sociala verktyg. Få företag vet om att det går att analysera dessa verktyg och system, för att se hur de påverkar de anställdas engagemang.Att förstå vad som gör medarbetare engagerade och vilka beteenden är förknippade med oengagerade medarbetare, bidrar till att avslöja hur ett internt system kan användas som en kanal för att möjliggöra, driva och mäta medarbetarnas engagemang.

Under denna presentation kommer Tobias att visa hur de har hjälpt företag och organisationer att mäta sina interna system, för att öka både användning och engagemang. Presentationen kommer även att innehålla tips runt strategier och processer samt hur rapporter och beslutsunderlag kan se ut och spridas inom organisationen

VA Syd
arrow

VA Syd

Mathias de Maré, Kvalitetschef
close
Så har vi förbättrat det interna arbetsflödet med ett integrerat intranät och ledningssystem

VA SYD är ett expansivt kommunalförbund som levererar VA-tjänster till ett flertal kommuner i Skåne. För att hantera tillväxt med fler anslutande kommuner, säkerställa ordning och reda i arbetssätt samt förbättra stödet för verksamhetens medarbetare, så har VA SYD integrerat intranätet med ledningssystemet, som bl a ger stöd för ökat samarbete, processtyrning och projekt- och dokumenthantering. Detta kryddat med visualisering av utvalda KPI:er för förmedling av verksamhetens måluppfyllelse
Energimyndigheten
arrow

Energimyndig-
heten

Agnetha Andersson, Projektledare
close
Dokumenthantering som en central del på intranätetför öka medarbetarnas produktivitet

1. Så införde vi organisatoriska samarbetsytor på vårt intranät

2. Lärdomar och erfarenheter kring hanteringen av ett smalt införande på bred front, vad lämnade vi och varför?

3. Så kom vi fram till en struktur och riktlinjer för dokumenthanteringen på vårt intranät

Folktandvården Stockholm
arrow

Folktandvården Stockholm

Åsa Brandt, Webbstrateg
close
Så sparar du tid åt medarbetarna med ett smartare sök

1. Så använder du sökanalys och mätetal för att förbättra relevansen iträffarna

2. Hur förvaltar man med enkla medel sökfunktionen?
Maverick by Sigma
arrow

Maverick by Sigma

Dan Jönsson, Creative Director
close
Så driver du igenom förändringar och väckeranvändarnas ha-begär. Vinnare Swedish Learning Awards!

Det kan vara svårt att få användarnas förtroende och förståelse vid stora förändringar. Volvos framgångsrecept var en tydlig kommunikation med de 65 000 användarna i koncernen. Arbetssättet tog hem vinsten i Swedish Learning Awards förbästa kompetenssatsning och innovation. Det här är berättelsen om hur de lyckades bygga upp positiva förväntningar kringkommunikationstjänster och nya verktyg i hela organisationen.

1. Vilken personal och kompetens behövs för att ta fram ett lyckatkoncept för internkommunikation?

2. Tips och råd – så skapar du ett nätverk med early adopters

3. Bästa sätten att få användarna att snabbt se fördelar med nyatjänster
Svenskt Näringsliv
arrow

Svenskt Näringsliv

Gunilla Jeppsson, Projektledare
close
Effektivitetshöjande intranät medsamarbetsverktyg och dokumentytor som förenklar medarbetarnas vardag

1. Så höjer vi användarnyttan med att samla applikationer ocharbetsverktyg på intranätet

2. Hur kan tydliga samarbets- och projektytor för dokument påintranätet bidra till att öka verksamhetsnyttan?
Uddevalla Hamn <br><br>
arrow

Uddevalla Hamn

Kim Fivelsdal, Webbredaktör
close
Intranätet som smart hjälp i en expansiv verksamhet

Att arbeta agilt, använda standardlösningar och utgå från givna grafiska element kan vara lösningen att leverera inom budget och tid.

Här får du praktiska erfarenheter från att driva ett intranätsprojekt i en verksamhet med varierade arbetsuppgifter där kommunikation och dokument är i fokus.
Soleil IT <br><br>
arrow

Soleil IT

Fredrik Stodne, Projektledare
close
Intranätet som smart hjälp i en expansiv verksamhet

Att arbeta agilt, använda standardlösningar och utgå från givna grafiska element kan vara lösningen att leverera inom budget och tid.

Här får du praktiska erfarenheter från att driva ett intranätsprojekt i en verksamhet med varierade arbetsuppgifter där kommunikation och dokument är i fokus.

Ta del av agendan

• Prisbelönta Volvo Group berättar hur man driver igenom förändringar och väcker användarnas ha-begär.
• Keynote anförande utav James Robertson, en av världens främsta intranät- och digital workplace experter, om hur ni tar steget från ett intranät till en digital workplace.
Energimyndigheten delar med sig av erfarenheter på hur de integrerade dokumenthanteringen med intranätet.
• Spännande praktikfall från Sundsvalls kommun på hur de skapade en intranätstrategi som är kopplad till verksamhetens övergripande mål och användarnas behov.
Stora Enso berättar hur deras digital workplace ger möjligheter för ökad arbetseffektivitet genom sociala funktioner.
Interaktiv paneldiskussion där du får praktiska tips på hur du bygger upp en effektiv förvaltningsorganisation för intranätet.
• Spännande praktikfall från Folktandvården Stockholm som ger tips på hur du sparar tid åt medarbetarna med ett smartare sök.
Svenskt Näringsliv presenterar hur du höjer användarnyttan genom att samla applikationer och arbetsverktyg på intranätet.

 Fullsatt på de senaste konferenserna!

Anmälan

Pris:

  • 6490 kr bokning
  • 9990 kr (leverantörer och konsulter)

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe, mingel och dokumentation ingår i priset.

Guldsponsor:

Precio_logga_RGB_800px

Silversponsorer:

sitevision-logo-grön-web-large
fujitsu-logo-300x185 EDITERAD

 

Utställarsponsorer:

boolbysigma
111228 Soleil

Online partner:

mkse1