2 april 2019

Sveriges största event inom intranät

Anmälan

För 13:e gången

Högintressanta talare

Fullsatt tidigare år

Talare:

Så skapade vi ett nytt intranät som effektiviserar arbetet för medarbetarna

– Vår strategi kring skapandet av ett intranät som är personaliserat och anpassat efter indivedens behov
– Effekterna av nya intranätet sex månader efter lansering

Under oktober 2018 lanserade Region Skåne sitt nya intranät. Målsättning har varit att intranätet ska vara personaliserat och ge stöd och nytta för slutanvändaren.

Region Skåne

Jesper Bylund, Intranätansvarig

Green Cargo

Veronica Svahlin, Intranätansvarig

AstraZeneca

Christophe Eléhn, Global Internal Communications Manager

Fler talare tillkommer

Pris

Ordinariepris
7490/Kr

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Antal deltagare sedan starten

%

Nöjda deltagare sedan starten

Guldsponsor:

Silversponsorer:

Utställare:

Online Partner:

Anmälan