8 oktober 2019

Sveriges största event inom intranät

För 14:e gången

Högintressanta talare

Fullsatt tidigare år

Talare:

Så utvecklar vi en digital arbetsplats för 25 000 medarbetare inom 400 yrken

Malmö stad utvecklar ett modernt intranät och digital arbetsplats som snart ska lanseras. Ökad nytta, flexibilitet och inkludering har varit ledord i arbetet.

Elisabet är ansvarig för projektet och kommer bland annat att berätta om hur Malmö stad utgått från nio prioriterade användarbeteenden för att designa den digitala arbetsplatsen. Elisabet ger sina bästa tips till alla som ska införa nytt intranät/digital arbetsplats.

Malmö stad

Elisabet Lundholm, intranätansvarig och projektledare

Skapandet av vår nya hållbara digitala arbetsplats – erfarenheter 7 månader efter lansering

– Effekterna av nya intranätet sju månader efter lansering

– Så når vi ut till medarbetare och förtroendevalda runt om i landet med snabb, korrekt och aktuell information

I mars 2019 lanserade Kommunal ett intranät/digital arbetsplats för drygt 4000 medarbetare och förtroendevalda som är utspridda över hela landet.

Kommunal

Joanna Andersson, intranätansvarig

Talar tillsammans med Joanna Andersson

Kommunal

Marie Ekbom, kommunikatör

Programpunkt bekräftas inom kort

Region Östergötland

John Gren, System manager

Ett nytt intranät efter användarens behov och utvecklingen av vår sökfunktion

I mars 2019 lanserade Migrationsverket sitt nya intranät för 6000 medarbetare utspridda på ett trettiotal orter i Sverige.

Syftet med det nya intranätet var att effektivisera kommunikationen och dialogen inom myndigheten. Projektets mål var även att förbättra sökfunktionen, så man både hittar rätt och litar på resultatet.

Under föredraget ger Matilda sina bästa tips bästa tips till alla som ska införa nytt intranät och förbättra sökfunktionen.

Migrationsverket

Matilda Lundvall, Enhetschef kommunikationsavdelningen

Hur det nya intranätet blev en förändringsdrivare inom såväl teknik som medarbetarengagemang

I juni 2018 lanserade Collectum ett nytt intranät. Samma år vann Collectum Guldhanden för bästa intranät.

Hanna delar med sig av erfarenheter och insikter från resan mot en digitaliserad arbetsplats där arbetet med intranätet har stått i centrum och blivit en motor för att driva medarbetarengagemang. Collectum har 150 anställda och samtliga av dem arbetar i Stockholm.

Collectum

Hanna vK Hällkvist, kommunikatör och projektledare

Så har vi integrerat dokumenthantering i vårt intranät och fått det att fungera 

Falu kommun lanserade sitt intranät under våren 2019 och en central del i projektet var att få till en väl fungerande dokumenthantering. Nu kan 5000 anställda att hitta sina filer direkt via intranätet trots att flertalet av filerna ligger i OneDrive och Sharepoint.

Falu kommun

Niclas Söderberg, webbförvaltare

Hur vårt digitala kontor förändrade White

Följ med på en omvälvande resa där hela vår digitala arbetsplats byts ut under en period på två år.

Vi pratar om strategi som äter magkänsla till frukost, användbarheten över allt, konsten att engagera kreativa och smarta medarbetare, vikten av att välja och styra sina leverantörer, kommunikation som nyckeln till framgång, att våga göra en stegvis lansering, om stora risker och ännu större vinster.

Ni kommer att få se hur ett arkitektkontor designat sitt digitala kontor och förhoppningsvis finna lite inspiration till er egen förändringsresa.

White

Peter Leuchovius, CIO

Nytt intranät/digital arbetsplats för en mindre organisation – praktiska tips för att lyckas

– Erfarenheter av vårt nya Intranät/digitala arbetsplats 1,5 år efter lansering – vad är vi nöjda med? Vad kunde vi ha gjort annorlunda?

– Så jobbar vi med de sociala flödena i intranätet och försöker effektivisera arbetet för medarbetarna genom att arbeta i grupperna.

Fastighetsägarna har 60 medarbetare på nio orter i Sverige och lanserade sitt intranät maj 2018.

Syftet med det nya intranätet var att minska känslan av avstånd mellan kontoren, bygga en god företagskultur och effektivisera arbetet för medarbetarna.

Fastighetsägarna

Johanna Starkenberg-Fröjd, Kommunikationsansvarig

Talar tillsammans med Niclas Söderberg

Falu kommun

Nina Eriksson, huvudredaktör

Pris

Anmäl dig efter 20 sept
7490/Kr

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

För frågor om Smarta Intranät vänligen kontakta:

Niko Fastman, Projektledare Smarta Intranät

+46 73 670 60 32, niko.fastman@kompetensinstitutet.se

Antal deltagare sedan starten

%

Nöjda deltagare sedan starten

Guldsponsorer:

Silversponsorer:

Utställare:

Online Partner:

Anmäl dig redan idag och nyttja rabatten