smarta-intranät-originalNY

 

15 oktober 2015 – Bygget Konferens, Stockholm

Sveriges största intranätkonferens – för 6:e gången

• Prisbelönta Volvo Group berättar hur man driver igenom förändringar och väcker användarnas ha-begär.
Energimyndigheten delar med sig av erfarenheter på hur de integrerade dokumenthanteringen med intranätet.
• Spännande praktikfall från Sundsvalls kommun på hur de skapade en intranätstrategi som är kopplad till verksamhetens övergripande mål och användarnas behov.
Stora Enso berättar hur deras digital workplace ger möjligheter för ökad arbetseffektivitet genom sociala funktioner.
Interaktiv paneldiskussion där du får praktiska tips på hur du bygger upp en effektiv förvaltningsorganisation för intranätet.
• Spännande praktikfall från Folktandvården Stockholm som ger tips på hur du sparar tid åt medarbetarna med ett smartare sök.
Svenskt Näringsliv presenterar hur du höjer användarnyttan genom att samla applikationer och arbetsverktyg på intranätet.

 Fullsatt på de senaste konferenserna!

Ta del av agendan

Talare:

Volvo Group
arrow

Volvo Group

Sara Järpenberg, Manager - IT user communication
close
Så driver du igenom förändringar och väckeranvändarnas ha-begär. Vinnare Swedish Learning Awards!

Det kan vara svårt att få användarnas förtroende och förståelse vid stora förändringar. Volvos framgångsrecept var en tydlig kommunikation med de 65 000 användarna i koncernen. Arbetssättet tog hem vinsten i Swedish Learning Awards förbästa kompetenssatsning och innovation. Det här är berättelsen om hur de lyckades bygga upp positiva förväntningar kringkommunikationstjänster och nya verktyg i hela organisationen.

1. Vilken personal och kompetens behövs för att ta fram ett lyckatkoncept för internkommunikation?

2. Tips och råd – så skapar du ett nätverk med early adopters

3. Bästa sätten att få användarna att snabbt se fördelar med nyatjänster
Sundsvalls kommun
arrow

Sundsvalls kommun

Monica Sjöqvist, Intranätansvarig
close
Så säkerställer du att intranätet får en tydlig ochväletablerad roll i organisationen

Genom att koppla vår intranätstrategi till både verksamhetensövergripande mål och användarnas behov, skapar vi rätt förutsättningar för ökad produktivitet och användarnytta

1. Hur är intranätet kopplat till organisationens strategi och mål?

2. Hur arbetar vi med användarcentrerad och behovsdrivenutveckling? Och hur gör vi för att skapa nöjdhet?

3. Så har vi ökat användarnyttan med vårt intranät
Sundsvalls kommun
arrow

Sundsvalls kommun

Joel Rankila, Kommunikatör
close
Så säkerställer du att intranätet får en tydlig ochväletablerad roll i organisationen

Genom att koppla vår intranätstrategi till både verksamhetensövergripande mål och användarnas behov, skapar vi rätt förutsättningar för ökad produktivitet och användarnytta

1. Hur är intranätet kopplat till organisationens strategi och mål?

2. Hur arbetar vi med användarcentrerad och behovsdrivenutveckling? Och hur gör vi för att skapa nöjdhet?

3. Så har vi ökat användarnyttan med vårt intranät
Ulrika MacGregor
arrow

Stora Enso

Ulrika MacGregor, Digital Communications Manager
close
Så har medarbetarna tagit till sig möjligheterna ochsett nyttan med ett Digitalt Workplace

1. Möjligheter för ökad arbetseffektivitet genom sociala funktioner

2. Varje medarbetares ”rätt” att digitalisera arbetsuppgifter

3. Svårigheten att hitta balansen mellan målgruppernas ökande krav

Stora Enso
arrow

Stora Enso

Charlotte Sperling, Collaboration Service Manager
close
Så har medarbetarna tagit till sig möjligheterna ochsett nyttan med ett Digitalt Workplace

1. Möjligheter för ökad arbetseffektivitet genom sociala funktioner

2. Varje medarbetares ”rätt” att digitalisera arbetsuppgifter

3. Svårigheten att hitta balansen mellan målgruppernas ökande krav

Energimyndigheten
arrow

Energimyndig-
heten

Agnetha Andersson, Projektledare
close
Dokumenthantering som en central del på intranätetför öka medarbetarnas produktivitet

1. Så införde vi organisatoriska samarbetsytor på vårt intranät

2. Lärdomar och erfarenheter kring hanteringen av ett smalt införande på bred front, vad lämnade vi och varför?

3. Så kom vi fram till en struktur och riktlinjer för dokumenthanteringen på vårt intranät

Folktandvården Stockholm
arrow

Folktandvården Stockholm

Åsa Brandt, Webbstrateg
close
Så sparar du tid åt medarbetarna med ett smartare sök

1. Så använder du sökanalys och mätetal för att förbättra relevansen iträffarna

2. Hur förvaltar man med enkla medel sökfunktionen?
Maverick by Sigma
arrow

Maverick by Sigma

Dan Jönsson, Creative Director
close
Så driver du igenom förändringar och väckeranvändarnas ha-begär. Vinnare Swedish Learning Awards!

Det kan vara svårt att få användarnas förtroende och förståelse vid stora förändringar. Volvos framgångsrecept var en tydlig kommunikation med de 65 000 användarna i koncernen. Arbetssättet tog hem vinsten i Swedish Learning Awards förbästa kompetenssatsning och innovation. Det här är berättelsen om hur de lyckades bygga upp positiva förväntningar kringkommunikationstjänster och nya verktyg i hela organisationen.

1. Vilken personal och kompetens behövs för att ta fram ett lyckatkoncept för internkommunikation?

2. Tips och råd – så skapar du ett nätverk med early adopters

3. Bästa sätten att få användarna att snabbt se fördelar med nyatjänster

Anmälan

Pris:

  • 4990 kr bokning senast 28 augusti – SPARA 1500 KR
  • 6490 kr bokning efter 28 augusti
  • 9990 kr (leverantörer och konsulter)

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe, mingel och dokumentation ingår i priset.

Guldsponsor:

Precio_logga_RGB_800px

Silversponsor:

sitevision-logo-grön-web-large

 

Utställarsponsor:

boolbysigma

Online partner:

mkse1