17 april 2018

Sveriges största event inom intranät

AgendaAnmälan

För 11:e gången

10+ högintressanta talare

Fullsatt tidigare år

Talare:

Nytt intranät för 10 000 medarbetare där de allra flesta är ute i fält – Erfarenheter från Workplace by Facebook I november 2017 lanserade Securitas sitt nya intranät. Securitas cirka 10 000 medarbetare är utspridda på 170 lokalkontor och cirka 1 500 orter i Sverige.

Securitas

Jens Granath, Marknadskommunikationschef

Så har vi förbättrat söket i vårt nya intranät – Så använder butikerna intranätet som ett arbetsredskap – Praktiska tips för att skapa ett värdeskapande intranät som effektiviserar arbetet för medarbetarna Systembolaget lanserade sitt nya intranät i mars 2017. Sedan dess arbetar man med att förbättra intranätet och säkerställa att intranätet tillför värde och underlättar arbetet för medarbetarna. Målsättningen är man ska hitta det man söker inom 30 sekunder.

Systembolaget

Sara Forsling, ansvarig interna digitala kanaler

Erfarenheter från vårt nya intranät – Så har vi arbetat för att få bästa möjliga resultat med minsta möjliga resurser i en organisation som genomgår stora förändringar – Effekter och lärdomar efter lansering 2017 delades SCA i två bolag och i november 2017 lanserade skogsbolaget SCA sitt nya intranät.

SCA

Roger Engström, Projektledare

Intranätet som ett viktigt arbetsverktyg som effektiviserar arbetet – Erfarenheter och lärdomar från vårt nya intranät KappAhl har arbetat med att införa sitt nya intranät sedan hösten 2016. I början av 2018 lanseras piloten. Målsättningen är att skapa ett intranät som underlättar medarbetarnas vardag och effektiviserar arbetet. KappAhl har 4000 medarbetare i nio länder och 370 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen.

KappAhl

Mikaela Månsson, Kommunikatör

Vårt nya intranät – mötesplats för stöd, kommunikation och kreativitet – Så integrerade vi nyhetsflöde, samarbetsytor, verktyg, tjänster och dokumenthantering och ökade medarbetarnas möjlighet att göra ett bättre jobb – Erfarenheter efter lanseringen – Dessa effekter har vi fått 8 månader efter lanseringen

Hudiksvalls kommun

Annacarin Andersson, Kommunikationschef

Användarupplevelsen (UX) – Så skapar du ett levande intranät som utgår ifrån användarnas behov

– Vilka UX-aktiviteter behöver du göra i förstudien och vilka UX-aktiviteter behöver du göra efter lanseringen av intranätet – Praktiska tips på hur du säkrar att användarupplevelsen (UX) inte glöms bort

Forefront

Linda Holmqvist, UX-expert

Ta del av agendan som PDF

Pris

Anmäl dig efter 2 februari
7490/Kr

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Antal deltagare sedan starten

%

Nöjda deltagare sedan starten

Guldsponsor:

Silversponsorer:

Utställare:

Online Partner:

Nyhetsbrev om intranät

Du får intressanta artiklar och nyheter om intranät. Vi lovar att inte skicka spam.

Anmäl dig innan det är fullsatt