10 oktober 2018

Sveriges största event inom intranät

AgendaAnmälan

För 12:e gången

10 högintressanta talare

Fullsatt tidigare år

Talare:

Skapandet av vår nya digitala arbetsplats – erfarenheter och lärdomar

– Så har vi integrerat dokumenthanteringen i intranätet och fått den att fungera

I mars 2018 lanserade Norrtälje kommun sitt nya intranät/digitala arbetsplats. Intranätet är byggt i Sharepoint Online och Office 365 och har integrerad dokumenthantering.

Norrtälje kommun

Lars Lindberger, Kommunikationschef

Vårt nya globala intranät – ett år efter lansering

Wärtsilä lanserade sitt nya intranät under hösten 2017. Intranätet används av 18 000 medarbetare i 70 länder. Föredraget kommer att hållas på engelska.

Wärtsilä

Amos Ahola, Director, Communications & Branding

Erfarenheter från vår nya interna kommunikationsplattform (Workplace by Facebook)

– För- och nackdelar med Workplace
– Så har förbättrat samarbetet och medarbetarengagemanget

Under mars 2017 lanserade Telenor Workplace by Facebook för 35 000 medarbetare. Workplace används bland annat till att chatta, livestreama, skapa kampanjer och projektgrupper, lyfta fram medarbetare, som ledarskapsverktyg och som inspirationskälla i det dagliga arbetet. Cirka 90 % av medarbetarna använder Workplace.

Telenor

Aron Samuelsson, kommunikationschef

Vårt nya intranät – från strategi till ett färdigt intranät

Stockholms läns landsting

Martina Hansson, Intranätansvarig

SVT:s nya intranät – ett steg mot digital arbetsplats

Office 365 som integrerad del av intranätet – så gjorde vi utan att använda Sharepoint
Från 2550 till 500 redaktionella sidor – så skapade vi en informationsstruktur utifrån ämnen
– ”Ingen sökmotor kan göra vin av vatten” – satsning på sökburet intranät trots söknöjdhet på 6%
– Medarbetarnas digitala arbetsmiljö – så vill vi att det ska funka framöver

SVT lanserade sitt nytt intranät i februari 2018.

SVT

Johan Simon, Projektledare för utveckling och införande av digital arbetsplats

NCC:s nya intranät – en central plats för information och samarbete

NCC lanserade sitt nya intranät i april 2018. Ett intranät som är byggt på EpiServer med kopplingar till Office 365.

”Vi på NCC har gjort en resa där vi gått från 58.000 sidor på vårt gamla intranät ner till 3.000 sidor på nya intranätet. Vårt nya intranät är integrerat med Office 365 och vi använder de tjänsterna för dialog och samarbete. Dessutom är intranätet väldigt snyggt och har bra interaktionsdesign. Vi har också arbetat mycket med informationsstrukturen.”

 

NCC

Josefin Cejie, Web Manager

NCC:s nya intranät – en central plats för information och samarbete

NCC lanserade sitt nya intranät i april 2018. Ett intranät som är byggt på EpiServer med kopplingar till Office 365.

”Vi på NCC har gjort en resa där vi gått från 58.000 sidor på vårt gamla intranät ner till 3.000 sidor på nya intranätet. Vårt nya intranät är integrerat med Office 365 och vi använder de tjänsterna för dialog och samarbete. Dessutom är intranätet väldigt snyggt och har bra interaktionsdesign. Vi har också arbetat mycket med informationsstrukturen.”

 

NCC

Tor Henocksson, Digital Analytic Manager

Pris

Ordinariepris
7490/Kr

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Antal deltagare sedan starten

%

Nöjda deltagare sedan starten

Guldsponsor:

Silversponsorer:

Utställare:

Online Partner:

Anmälan