17 april 2018

Sveriges största event inom intranät

Anmälan

För 11:e gången

12 högintressanta talare

Fullsatt tidigare år

Talare:

Skapandet av en digital arbetsplats – ta del av våra erfarenheter och lärdomar

• Så driver och utvecklar vi den digitala arbetsplatsen för bästa möjliga upplevelse för användaren.

Sveriges Radio

Charlotte Schröder, chef internkommunikation

Skapandet av en digital arbetsplats – ta del av våra erfarenheter och lärdomar

• Så driver och utvecklar vi den digitala arbetsplatsen för bästa möjliga upplevelse för användaren.

Sveriges Radio

Lotta Hugner, projektledare

Säljdriv, erfarenhetsutbyte och informationsspridning i vårt nya intranät

• Så har vi skapat ett individanpassat intranät som inspirerar till bättre prestationer i yrkesrollen
• Skapandet av målgruppsanpassad kommunikation som bidrar till ökad kunskap och inspirera till ökad aktivitet
• Intranätet som ett styrinstrument men också en viktig kulturbärare för ett framgångsrikt företag

Fastighetsbyrån

Lovisa Hellström, Projektledare Intranät

 
Vårt recept till framgång – Fokus på innehåll och tillgänglighet istället för utveckling
• så byggde vi vårt verksamhetsledningssystem i intranätet
• erfarenheter från ett år med socialt intranät
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Andreas Björnevik, avdelningschef kundnära tjänster

Vårt nya intranät – vår strategi kring funktioner
 
• Hur ska intranätet locka in medarbetarna?
• Strategiska val längs vägen 
• Effekter och lärdomar efter lansering
 
I juni 2017 lanserade Norrköpings kommun det nya intranätet.
Norrköpings kommun

Lena Wärn Lundgren, Projektledare

Säljdriv, erfarenhetsutbyte och informationsspridning i vårt nya intranät

• Så har vi skapat ett individanpassat intranät som inspirerar till bättre prestationer i yrkesrollen
• Skapandet av målgruppsanpassad kommunikation som bidrar till ökad kunskap och inspirera till ökad aktivitet
• Intranätet som ett styrinstrument men också en viktig kulturbärare för ett framgångsrikt företag

Fastighetsbyrån

Katja Norström, Informationsansvarig

Förvaltningen och vidareutvecklingen av vårt intranät och digitala arbetsplats

• Så har vi arbetat med intranätet efter lansering
• Så arbetar vi med löpande förbättringar
• Vår strategi kring förvaltning av intranätet

Tetra Pak

Jenny Sandgren, Digital Media Specialist

Erfarenheter från vårt nya intranät  

• Vad var utgångspunkten för arbetet?
• Vad valde vi bort och varför?
• Vad gick bra och vilka misstag gjordes?

För 16 månader sedan knoppade NCC-koncernen av bostadsutvecklingsdelen i åtta länder. Bonava bildades och noterades på börsen som ett självständigt bolag. Ett helt nytt varumärke togs fram och en ny IT-miljö skapades. Under dessa förutsättningar skulle ett helt nytt intranät tas fram. Intranätet som lanserades juni 2016 är baserat på Episerver CMS och byggt responsivt med användarupplevelsen i fokus.

Bonava

Åsa Säfvestad, HR-arkitekt

Från noll till ett nytt intranät – att tämja monstret
 
• Praktiska erfarenheter av ett öppet intranät i WordPress
• Våra grundprinciper – från öppenhet till eget ansvar
• Helsingborgstemat – vår tekniska plattform (för och nackdelar med WordPress)
• Demo – resultat och lärdomar
• Kostnadskalkyl
 
I december 2016 lanserades det nya intranätet, som har öppen källkod, är byggt i WordPress och är öppet.
Helsingborgs stad

Lotta Ahlberg, Projektledare intranät

Från noll till ett nytt intranät – att tämja monstret
 
• Praktiska erfarenheter av ett öppet intranät i WordPress
• Våra grundprinciper – från öppenhet till eget ansvar
• Helsingborgstemat – vår tekniska plattform (för och nackdelar med WordPress)
• Demo – resultat och lärdomar
• Kostnadskalkyl
 
I december 2016 lanserades det nya intranätet, som har öppen källkod, är byggt i WordPress och är öppet.
Helsingborgs stad

Carl Rydh, kommunikatör

Sökmotorn är död  – Länge leve Insight Engine

Insight Engine är en term skapad av Gartner för att visa hur användningsområdena för sökteknik har utvecklats från intranät-, person- och dokumentsök (dvs. klassiskt enterprise search) till informationsplattformar med vars hjälp användare kan interagera med stora informationsmängder på begripliga sätt för att ”komma till insikt”.

Findwise

Mickel Grönroos, Expert inom sök och informationshantering

Erfarenheter från vårt nya intranät  

• Vad var utgångspunkten för arbetet?
• Vad valde vi bort och varför?
• Vad gick bra och vilka misstag gjordes?

För 16 månader sedan knoppade NCC-koncernen av bostadsutvecklingsdelen i åtta länder. Bonava bildades och noterades på börsen som ett självständigt bolag. Ett helt nytt varumärke togs fram och en ny IT-miljö skapades. Under dessa förutsättningar skulle ett helt nytt intranät tas fram. Intranätet som lanserades juni 2016 är baserat på Episerver CMS och byggt responsivt med användarupplevelsen i fokus.

Bonava

Evin Khaffaf , Kommunikationschef

Agendan publiceras inom kort

Pris

Anmäl dig efter 8 december
6990/Kr

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Antal deltagare sedan starten

%

Nöjda deltagare sedan starten

Guldsponsor:

Silversponsorer:

Utställare:

Online Partner:

Nyhetsbrev om intranät

Du får intressanta artiklar och nyheter om intranät. Vi lovar att inte skicka spam.