smarta-intranät-originalNY

 

16 april 2015 – Bygget Konferens, Stockholm

Sveriges största intranätkonferens

Lidingö Stad delar med sig av erfarenheter på hur de införde ett socialt och kollaborativt intranät.
• Spännande praktikfall från Botkyrka kommun på hur de skapade en tydlig förvaltningsstruktur för intranätet som deras möter verksamhetsplanen.
Ericsson berättar hur deras intranät förenklar medarbetarens dagliga arbete och driver varumärkesstrategin.
Interaktiv paneldiskussion där du får praktiska tips på hur du säkerställer att du når dina uppsatta mål med intranätprojektet.
4 nätverksmöjligheter för att lära känna dina branschkollegor samt öka ditt kontaktnät.
• Spännande praktikfall från Holmen Group om deras resa från 13 intranät till ett koncerngemensamt intranät för ökat internt samarbete.

 Fullsatt på de senaste konferenserna!

Ta del av agendan

Talare:

Gerry McGovern
arrow

Gerry McGovern

En av världens främsta intranätexperter
close
Making the Intranet business critical

1. Using the social intranetto unify the organization,and make it more flexible, nimble and adaptive

2. Convincing seniormanagement to take the
Intranet more seriously

3. The transparent intranet:
building employee trust and engagement through honest and open dialogue

4. Changing the metricsof success: measuringoutcomes (employees ability to complete tasks), not inputs (the production
of content and tools)
Ericsson
arrow

Ericsson

Helene Ekström, Internal Manager
close
Effektiva digitala kanaler och intranät som stödjer Ericsson i transformation

1. Hur Ericssons intranät förenklar medarbetarens dagliga arbete och driver varumärkesstrategin

2. Hur de digitala kanalerna stödjer företagets förändring och hur vi styr de digitala kanalerna

3. Employee Service – information och instruktioner som stöd i detdagliga arbetet

Lidingö Stad
arrow

Lidingö Stad

Madeleine Helleday, Informationschef
close
Så införde vi ett prisbelönt socialt kollaborativt intranät

1. Så underlättar vi dialogen och samarbetet mellan användarna

2. Hur kan intranätet bidra till att utveckla verksamheterna?

3. Hur hanterade vi personalens förväntningar om det nya intranätet?
Lidingö Stad
arrow

Lidingö Stad

Eva Linderoth, Kommunikatör & Projektledare
close
Så införde vi ett prisbelönt socialt kollaborativt intranät

1. Så underlättar vi dialogen och samarbetet mellan användarna

2. Hur kan intranätet bidra till att utveckla verksamheterna?

3. Hur hanterade vi personalens förväntningar om det nya intranätet?
Botkyrka kommun
arrow

Botkyrka kommun

Marica Nordvall, Kommunikationschef
close
Så skapar du en tydlig förvaltningsstruktur för ett
intranät som möter verksamhetsplanen

1. Hur skapar men en effektiv förvaltningsorganisation kring ett intranät?

2. Hur vi som arbetar centralt kan underlätta för verksamhetens webbkoordinatorer

3. Hur delar man upp ansvarsfördelningen mellan systemförvaltare, infoägare samt webbkoordinatorer?

Holmen Group
arrow

Holmen Group

Anna Svedberg, Kommunikatör & Projektledare
close
Vår resa från 13 intranät till ett koncerngemensamtintranät

1. Så skapar vi ett koncerngemensamt intranät med fokus på internt samarbete

2. Ett personaliserat och lokalt anpassat intranät för koncernens samtliga medarbetare

3. Våra lärdomar och erfarenheter samt de utmaningar som uppstod under
intranätprojektet
Precio<BR><BR>
arrow

Precio

Maria Bratt, Projektledare och kravanalytiker intranät
close
Panel: Så säkerställer du att du når dina uppsatta mål medintranätprojektet
Domstolsverket
arrow

Domstolsverket

Anna Kronander, Kommunikatör
close
Från 60 lokala intranät till ett gemensamt sökdrivet intranät

1. Sök som en central komponent i en informations- och samarbetsplattform för att stödja det interna kunskapsarbetet och
erfarenhetsutbytet inom organisationen

2. Med fokus på metadata förbättrar vi sökresultatet

3. Vad är det viktigaste redaktörerna kan göra för att förbättra söket?
Göteborgs kyrkliga stadsmission
arrow

Göteborgs kyrkliga stadsmission

Linus Bergström, Projektledare
close
Så utvecklade vi ett socialt intranät med fokus på engagemang och delaktighet
Swedish Match <BR><BR>
arrow

Swedish Match

Rikard Spålséus, Corporate Communication
close
Panel: Så säkerställer du att du når dina uppsatta mål medintranätprojektet
Täby kommun <BR><BR>
arrow

Täby kommun

Pernilla Eklund, Kommunikationsstrateg
close
Panel: Så säkerställer du att du når dina uppsatta mål medintranätprojektet

Anmälan

Pris:

  • 6490 kr
  • 9990 kr (leverantörer och konsulter)

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe, mingel och dokumentation ingår i priset.

Guldsponsor:

Precio logo, color, liggande, PC_PMS_CMYK

Silversponsor:

sitevision-logo-grön-web-large

 

Utställarsponsorer:

Alfresco_logo_PMS
RP-LP__sidebyside
111228 Soleil
knowit_logo_green_rgb
ALTRAN_CMYK
HumanData-Logo
boolbysigma

Online partner:

mkse1