5 april 2022

Sveriges största event inom intranät

N

För 19:e gången

N

Delta på plats eller digitalt

N

10 högintressanta talare

Talare 5 april 2022:

Skapandet av en effektiv digital arbetsplats – ta del av våra bästa tips

När pandemin slog till blev det tydligt att vi som arbetsgivare snabbt behövde nå våra medarbetare med samhällskritisk information, men vi märkte att vi inte nådde ut. Ett faktum som ledde till att vi genomförde en omfattande behovsanalys som visade vägen för ett nytt arbetssätt kring intranätet. Vår målsättning var att skapa ett funktionellt intranät/digital arbetsplats som underlättar medarbetarnas arbete.

Katrineholms kommun har närmare 4000 medarbetare och lanserar ett nytt intranät sommaren 2022. Under anförandet kommer vi dela med oss av våra bästa tips kring arbetet.

Katrineholms kommun

Pascal Tshibanda, Kommunikationschef

Talar tillsammans med Pascal Tshibanda

Katrineholms kommun

Lena Hammarbäck, Kommunikatör/webbansvarig

Den digitala arbetsplatsen med fokus på medarbetarupplevelsen

Folksam har nyligen infört ett nytt KPI där de månadsvis mäter den digitala medarbetarupplevelsen. En viktig del för upplevelsen är ett relevant intranät som utgör navet för kommunikation och skapar vi-känsla.

Folksam har 4000 medarbetare och arbetar nu med lansering av ett nytt intranät.

Folksam

Johan Ulvenholm, Chef Digital Arbetsplats

Talar tillsammans med Johan Ulvenholm

Folksam

Sofie Tapper, tjänsteansvarig intranät

Från utskällt till ett samlande nav för hela företaget – så skapade vi ett mer angeläget intranät

- Strategier på hur man kan förbättra intranätet efter lansering
- Så har vi fått hela företaget att bidra till det redaktionella innehållet
- Så har vi ökat dialogen med medarbetarna och förbättrat informationsspridningen

Sveriges Radios nuvarande intranät lanserades 2017 och fick en kämpig start med många barnsjukdomar, men ett ihärdigt arbete med att utveckla både funktioner och innehåll har gett resultat. I snitt besöker de drygt 2000 medarbetarna som är utspridda på över 50 platser i hela landet, intranätet minst en gång per dag.

Sveriges Radio

Robert Frisk Hedin, Chef Företagskommunikation

Moderator

Martin Bondeman, Kommunikatör & webbstrateg

Enkelt, effektivt och medarbetarvänligt - intranätet ger oss koll på läget

- Framgångsfaktorer och ändring av vägval under projektets gång
- Så skapade vi engagemang tillsammans med våra verksamheter
- Information - vad ska ligga i Intranätet respektive Teams?

Sala kommun har 2500 medarbetare och lanserade sitt första riktiga intranät december 2020. Det är en färdig paketerad intranätprodukt baserad på SharePoint Online. Under 2021 och 2022 implementeras även Microsoft 365 i kommunen.

Sala kommun

Jennie Svedh, Kommunikatör

Talar tillsammans med Jennie Svedh

Sala kommun

Cecilia Rasmussen , projektledare IT

Att bygga nytt intranät från grunden - succé eller mardrömsuppdrag?

När en av Sveriges största myndigheter bygger om sitt föråldrade intranät, görs allt om från grunden.

Arbetsförmedlingen sätter inte bara upp en ny teknisk plattform, utan tar sig också an att skriva om allt innehåll.

Målsättningen är inte bara att skapa en kraftigt förbättrad användarupplevelse för myndighetens 12 000 medarbetare, och ge stöd i det dagliga arbetet. Satsningen handlar också om att ta fram ett intranät som är inkluderande och möter alla lagkrav kring bland annat tillgänglighet för alla.

Karin och Lisen kommer att förklara hur och varför, och dela med sig av sina erfarenheter att gå från ett omodernt och ineffektivt intranät, till en helt ny digital mötesplats.

Arbetsförmedlingen

Karin Gustavsson, produktansvarig

Talar tillsammans med Karin Gustavsson

Arbetsförmedlingen

Lisen Almgren, webbredaktör

Hur hålls ett intranätet modernt flera år efter lansering?

- Vilka funktioner har varit uppskattade på intranätet i det nya normala? Demo av olika funktioner samt hur de är kopplade till intranätets effektmål.
- Den kommunikativa organisationen: Hur stöttar intranätet och vad är redaktörsorganisationens roll.
- Vilka funktioner finns på önskelistan?

Svenska Bostäder lanserade sitt nya intranät 2019 och har därefter lagt mycket tid på att vidareutveckla intranätet. De har också gjort en rejäl innehållsreduktion för att få ett effektivt och snabbt intranät.

Svenska Bostäder

Helena Bergström, Internkommunikationsansvarig

Så släppte vi kontrollen över startsidan samtidigt som vi tog kontrollen över resten

Går det att låta användaren styra över startsidan helt på egen hand samtidigt som man tar tillbaka kontrollen över resten av intranätet?

Region Värmland gick från en starkt centraliserad startsida med nyhetsfokus och en starkt decentraliserad webbredaktion till en startsida där användaren själv bestämmer vad startsidan ska innehålla. Samtidigt som tusentals sidor med hyperlokalt innehåll flyttades ut från intranätet centraliserades redaktörskapet för allt annat innehåll.

Målet är att skapa ett intranät som hjälper medarbetarna i vardagen och som sätter deras behov i fokus, oavsett vad de jobbar med och var i organisationen de befinner sig.

Region Värmland

Patrik Hamberg, Webbstrateg

Ordinariepris:

6990/Kr

Delta fysiskt på plats eller digitalt:

Som deltagare kan du välja mellan att delta fysiskt på plats eller att delta digitalt.

Du kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

För frågor om Smarta Intranät vänligen kontakta:

Niko Fastman, Projektledare Smarta Intranät

+46 73 670 60 32, niko.fastman@kompetensinstitutet.se

Antal deltagare sedan starten

%

Nöjda deltagare sedan starten

Guldsponsorer:

Utställare:

Online Partner:

"Gå 2 för 1" - anmäl dig senast 28 jan