7 oktober 2021

Sveriges största event inom intranät

N

För 18:e gången

N

16 högintressanta talare

Talare 7 oktober 2021:

Ett intranät rätt i tiden - användarvänlig design och smarta lösningar

- Nya smarta funktioner för att hantera stora mängder text
- PDF:er har blivit webbsidor
- Färre sidor och nivåer i strukturen
- Tydligare presentation av innehållet och vad som finns på sidan
- Sökfunktion som hittar rätt

Enköpings kommun lanserade sitt nya intranät december 2020. Målbilden har varit ”less is more” och att tänka smart från början.

Enköpings kommun

Niklas Boman, webbstrateg

Talar tillsammans med Niklas Boman

Enköpings kommun

Alexandra Svedström, webbstrateg

En mix av centralt och regionalt
- Vårt bästa recept på ett hållbarare intranät.

Coop Sveriges nya intranät lanserades 2020 och enade för första gången alla Coops föreningar på en gemensam plattform. En avancerad lösning som gör att varje förening kan ha ett eget nyhetsflöde, bestämma över innehållet samt får en föreningsspecifik sökfunktion. Dessutom byggdes ett systemstöd med tydliga informationsägare, automatiskt arkivering av oanvänt material och återkoppling direkt till ansvariga.

Coop har 3000 tjänstemän och 15 000 butiksanställda.

Nyckeln till ett lyckat projekt:
• Konstruktivt samarbete med föreningarnas kommunikatörer och redaktörer
• Kostnadseffektiv lösning
• Mätbart, hanterbart, stor utvecklingspotential

Coop

Mats Liljerehn, produktägare

Talar tillsammans med Mats Liljerehn

Coop

Maria Lindhagen, huvudredaktör

Ett år med nytt intranät – ta del av praktiska tips

- Så uppmuntrar vi till engagemang och interaktion

- Så har vi integrerat dokumenthantering i vårt intranät och fått det att fungera

- Sök och struktur – så säkrar vi att medarbetarna hittar lätt och rätt

Rikshem lanserade sitt nya intranät hösten 2020. Fokuset var att förbättra engagemang, interaktivitet och affärsnytta för sina 300 medarbetare utspridda över 17 lokalkontor runt om i landet. Under januari 2021 utsågs Rikshem till Sveriges bästa intranät på Web Service Award.

Rikshem

Lillemor Odgren, kommunikatör

Talar tillsammans med Cecilia Berglund

Konsumentverket

Joacim Malmström, Webbsamordnare

2 år med ny digital arbetsplats – ta del av våra erfarenheter och lärdomar

- Så har vi gett alla medarbetarna tillgång till den digitala arbetsplatsen, även via sina privata enheter

Hösten 2019 gick Volvokoncernen från ett traditionellt intranät (SharePoint 13) till en modern digital arbetsplats (M365) där både kommunikation och samarbete lyfts fram.

Genom att våga starta enkelt, med få anpassningar och tillräckligt med funktioner för att göra medarbetarna nöjda, lyckades Volvo bygga, migrera och lansera den nya digitala arbetsplatsen på 15 månader.

Med ett holistiskt synsätt och med fokus på medarbetarna har Volvo fortsatt att utveckla den digitala arbetsplatsen efter lanseringen. De följer utvecklingen av M365 och anpassar om värde finns. Just nu undersöker de hur de kan skapa fler ingångar till nyheter och information samt förbättra ekosystemet för företagsnyheter.

Volvokoncernen

Helena Keijser, Manager Digital Workplace Governance

Digital plattform för samarbete eller anslagstavla – så arbetar vi med framtidens intranät

- Så använder vi intranätet som nyhetsplattform där innehåll och flöde stödjer strategi och affärsmål

- Exempel på hur intranätet kan användas för att inspirera och engagera medarbetare

- Så skapar vi format och innehåll för att optimera räckvidd och delaktighet

Nordea, med sina 28 000 anställda,  finns i sammanlagt 20 länder, men hemmamarknaderna är Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Nordea

Jenny Garneij, Head of Group Internal Communication

Talar tillsammans med Jenny Garneij

Nordea

Tenna Schoer, Head of Editorial Office

Moderator

Antoni Lacinai, författare & kommunikationsexpert

Våga prioritera - så kommer du snabbt i mål

- Vilka funktioner är viktiga och vilka kan du avvakta med?

- Praktiska tips på hur du kan arbeta med ditt intranät efter lansering

Västerås stad lanserade sitt nytt nya intranät under februari 2021. På fem månader lyckades de ro projektet i mål.

Istället för att få med alla funktioner från start valde Västerås att arbeta med flera lanseringar och noggrant prioritera vad som mest gynnar medarbetarna. Det nya intranätet integreras med O365.

Västerås stad

Anneli Sjödin, kommunikationsstrateg

Ett intranät för alla – både smed och ballerina

- Så har vi ökat användarvänligheten och tillgängligheten för alla

- Så har vi arbetat med smidiga funktioner och lösningar, samt kopplat ihop de olika systemen

- Så har vi involverat och engagerat medarbetarna i hela processen

Kungliga Operan påbörjade projektet ”nytt intranät” under våren 2020 med lansering i december 2020. Då Operan har cirka 700 anställda från 20 olika länder och representerar över 120 yrkeskategorier, har användarvänlighet och tillgänglighet för alla varit det övergripande målet i projektet. Viktiga byggstenar för att uppnå detta har varit att arbeta med smidiga tekniska lösningar och att involvera och engagera medarbetarna i hela processen.

Kungliga Operan

Louise Stehn, Försäljningschef och projektledare nytt intranät

Talar tillsammans med Louise Stehn

Kungliga Operan

Daniel Liliegren , IT-chef

Talar tillsammans med Louise Stehn

Kungliga Operan

Benedicte Damslora , Kundansvarig projektledare

Vår digitala resa med nytt intranät

Sommaren 2020 lanserade Väderstad sitt första riktiga intranät, TellUs. Mitt i en pandemi, med social distansering, hemarbete och 1800 medarbetare utspridda i över 40 länder blev intranätet inte bara en plats för information och nyheter, utan även en plats för gemenskap, samarbete och glädje.

Oavsett om våra medarbetare suttit i en traktorhytt på den ryska landsbygden, på den vidsträckta kanadensiska prärien eller i ett rapsfält i Skåne har de kunnat logga in på TellUs, få senaste nytt och ta del av vad deras kollegor i andra länder sysslar med.

TellUs har blivit något mer än bara ännu ett intranät. Precis som vi hoppades på.

Väderstad AB

Karin Ivarsson, Systemförvaltare

Talar tillsammans med Karin Ivarsson

Väderstad AB

Erik Terneborn, Content Manager

Nytt intranät för en mindre organisation – praktiska tips för att lyckas

- Vår marknadsanalys av intranätmarknaden i Sverige
- Kostnaden för ett nytt intranät - vägval på vägen
- Framgångsfaktorer, utmaningar och praktiska tips på hur vi rott projektet i mål med begränsad budget

Konsumentverket har 200 medarbetare och lanserar sitt nya intranät under hösten 2021.

Konsumentverket

Cecilia Berglund, Projektledare/systemförvaltare

Delta fysiskt på plats eller digitalt:

Som deltagare kan du välja mellan att delta fysiskt på plats eller att delta digitalt.

Du kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

För frågor om Smarta Intranät vänligen kontakta:

Niko Fastman, Projektledare Smarta Intranät

+46 73 670 60 32, niko.fastman@kompetensinstitutet.se

Antal deltagare sedan starten

%

Nöjda deltagare sedan starten

Guldsponsorer:

Utställare:

Online Partner:

Delta på plats eller digitalt