Kompetensinstitutet är ett svenskt oberoende konferens- och utbildningsföretag med kollektivavtal. Över 10 000 deltagare har deltagit på Kompetensinstitutets konferenser och kurser.

Allmänna villkor

Här kan du läsa mer om regler och villkor som gäller i samband med våra evenemang.

Betalningsvillkor

Alla priser anges exkl. moms. Fakturan skickas från Kompetensinstitutet Norden AB (Org nr:  556847-6831). Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Kompetensinstitutet rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om åtta procentenheter.

Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats för konferenser:

Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före evenemangets startdatum får du ett värde­brev på fakturerat belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisation på annat av Kompetensinstitutet anordnat evenemang. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före evenemangets start uteblir värdebrev eller ersättning.

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till våra kurser och seminarier accepterar du Kompetensinstitutets integritetspolicy. Här kan du ta del av Kompetensinstitutets integritetspolicy.

Fotografering och filmning

Ibland fotograferar och filmar vi våra evenemang. Bilderna och filmerna kan komma att användas på webben eller i kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi fotograferar och filmar våra evenemang och att bilderna och filmerna får användas på webben eller i kommersiellt material.

Övrigt

Kompetensinstitutet reserverar sig för ändringar i programmen som exempelvis ändringar av talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Kompetensinstitutet förbehåller sig rätten att byta datum eller att ställa in ett evenemang. Vid inställt  evenemang erhåller beställaren ett värdebrev om motsvarande belopp. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisation på annat av Kompetensinstitutet anordnat evenemang.

Force Majeure

Kompetensinstitutet ansvarar ej för skada som beror av t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, pandemi, krig, strejk, blockad, lockout,  eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Vi är ej heller ansvariga för skada i de fall då utbildning helt eller delvis måste ställas in på grund av föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.