7 oktober 2021

Sveriges största event inom intranät

N

För 18:e gången

N

16 högintressanta talare

Talare 3 oktober 2023:

Stockholm stads helt nya intranät

- Så har vi förbättrat söket och skapat ett smart intranät

- Så arbetade vi med MVP, stegvis utveckling och användartester

- Desktop first vs mobile first - ta del av vår strategi

Stockholm stad lanserade sitt nya intranät maj 2023.

Stockholms stad

Anna Eriksson, Projektledare Intranät

Ett öppet intranät i open source för 11 000 medarbetare

- Våra vägval vid val av ett öppet intranät och open source
- Förvaltning av Medarbetarportalen - våra lärdomar och praktiska tips
- Så arbetar vi med att strukturera och städa informationen

Karolinska Institutet lanserade ett öppet ”intranät” 2011. Först 2019 lanserades en uppdaterad ny medarbetarportal, fortsatt öppen, men med möjlighet att logga in. Deras mål är att förbättra innehållet och funktionaliteten kontinuerligt, för att slippa göra helt nytt vart femte år.

Karolinska Institutet

Jenny Thorell, Kommunikatör

Talar tillsammans med Jenny Thorell

Karolinska Institutet

Viktoria Olausson, Kommunikatör

Uppdaterat, lättillgängligt och relevant – grunden för ett effektfullt intranät

- Så arbetar vi med att skapa ett användarvänligt och personifierat gränssnitt

- Så har vi arbetat med att förtydliga intranätets roll och position i den digitala arbetsplatsen

- Vikten av att arbeta med effektstyrning och behovsanalys för att nå alla målgrupper

- Så håller vi hela tiden intranätet uppdaterat & relevant, så att det blir självgående

 

Skövde kommun lanserade sitt nya moderna intranät/digitala arbetsplats under våren 2022. Deras gamla intranät var från 2013. Det nya intranätet används av 5500 medarbetare.

Skövde kommun

Linus Petersen, Förvaltningsledare och verksamhetsutvecklare webb

AI & intranät

- Att integrera AI i vårt nya intranät - så har vi tänkt?

- Så kan AI hjälpa till att personalisera nyhetsflödet på intranätet

Jula

Carl-Johan Edberg, Projektresurs nytt Intranät/digital arbetsplats

Ett år med nytt intranät - våra erfarenheter och lärdomar

- Viva Connections & Viva Engage – så har vi använt dem för att förbättra samarbetet
- Från 3000 till 200 redaktörer – hur har det gått?
- Våra metoder för att öka engagemanget på intranätet

I oktober 2022 lanserade Svenska Kyrkan sitt hypermoderna intranät i Teams och SharePoint Online. Innan hade de ett 12 år gammalt intranät. Svenska Kyrkan har 25 000 anställda runt om i landet.

Svenska kyrkan

Per Hård af Segerstad, intranätadministratör

Talar tillsammans med Per Hård af Segerstad

Svenska kyrkan

Mikaela Fläderblom, intranätadministratör

Moderator

Martin Bondeman, kommunikatör & webbstrateg

Talar tillsammans med Per Hård af Segerstad

Svenska kyrkan

Liselotte Rogberg, intranätadministratör

Internationell keynote:
How to improve employee experience?

- Internal communications as a service - employees as customers

- Our employee experience platform

(Detta anförande är på engelska)

Carlsberg Group

Emily D'Alterio, Communications Manager

Så har vi målgruppsanpassat & personaliserat vårt nya intranät

- Hur målgruppsanpassa och personalisera för att nå ut med relevant information till olika målgrupper?

SAS lanserade sitt nya SharePoint online baserade intranät i oktober 2022 för 9000 medarbetare i olika länder. Medarbetarna har väldigt varierande arbetsuppgifter. 30% är tjänstemän på kontoret och 70% arbetar ute i produktion (flygande personal, check-in, lastare, tekniskt underhåll etc).

Under anförandet kommer Göran bland annat berätta om hur de tog fasta på användarkravet att det nya Intranätet ska vara målgruppsanpassat och personaliserat, så användaren i första hand ser den information som är relevant.

SAS

Göran Wendelius, Ansvarig digital arbetsplats

Så skapade vi ett intranät på tre månader med en liten budget

- Praktiska tips på hur du kan skapa ett intranät med liten budget och små resurser
- Hur kan intranät hjälpa till att skapa modiga och nytänkande medarbetare?
- Hur arbeta med budskap, skapa engagemang och peppa medarbetarna

Lekebergs kommun lanserade sitt intranät januari 2023 för 1300 medarbetare. Från uppstart till lansering tog det enbart tre månader.

Lekebergs kommun

Ellinor Hailee, Kommunikationsstrateg

Ordinariepris

6990/Kr

Delta fysiskt på plats eller digitalt:

Som deltagare kan du välja mellan att delta fysiskt på plats eller att delta digitalt.

Du kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

För frågor om Smarta Intranät vänligen kontakta:

Niko Fastman, Projektledare Smarta Intranät

+46 73 670 60 32, niko.fastman@kompetensinstitutet.se

Antal deltagare sedan starten

%

Nöjda deltagare sedan starten

Guldsponsorer:

Utställare:

Online Partner: