7 oktober 2021

Sveriges största event inom intranät

N

För 18:e gången

N

16 högintressanta talare

HÖGINTRESSANTA TALARE

För att framgångsrikt utveckla ert intranät och skapa en effektiv digital arbetsplats är det avgörande att dra nytta av ”best practice” och ta del av andras erfarenheter.

Delta på Plats eller digitalt

Du som väljer att delta digitalt tar del av programmet via vår interaktiva eventplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Föreläsningar, frågestunder, diskussioner och nätverkande – allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är enkel att använda. Du har samma möjlighet att ställa frågor till talarna som deltagarna som är fysiskt på plats i lokalen.

Talare: 1 Oktober 2024

AI i ditt intranät: Hur använder du den nya tekniken och vad behöver du tänka på?

Swedish Match använder AI i sitt intranät för att effektivisera innehållsskapande och textkontroll, samt för att automatiskt ta bort inaktivt innehåll. Men kanske det mest framträdande användningsområdet för AI är att skräddarsy innehållet för varje unik användare. Genom att använda AI:s förmågor, presenteras användarna för en personligt anpassad blandning av aktiviteter och nyheter från hela Microsoft 365 direkt på startsidan. Dessutom är länkar och sökresultat helt anpassade till varje enskild användare.

Under denna presentation kommer vi upptäcka att AI-intranätet inte längre är en vision för framtiden, utan en realitet som finns här och nu, och som alla kan börja använda.

Swedish Match

Rikard Spålséus , Digital Productivity Manager, Digital Workplace

Effektmål & webbstatistik: tips på hur du kan konkret använda dem som en del av utvecklingsarbetet

- Så har vi förbättrat samarbetet mellan IT och kommunikation och satt intranätet i fokus

- Det här har vi lärt oss (transparens om vad som är svårt, inte bara solskenshistoria)

Arbetsförmedlingen

Kajsa Kjellander, Produktansvarig för intranätet

Talar tillsammans med Kajsa Kjellander

Arbetsförmedlingen

David Fleischacker , Webbstrateg

Skapandet av ett nytt intranät för en liten organisation

- Sociala flöden i intranätet eller separat i O365? Ta del av vår strategi
- Så har vi förbättrat sökfunktionen
- Den nya startsidan - så blev det

Årjängs kommun lanserade sitt nya intranät december 2023.

Årjängs kommun

Rose-Marie Fältskog, Kommunikationsansvarig

Skapandet av vår nya digitala arbetsplats - ta del av praktiska tips och erfarenheter

- Från lågprioriterat intranät till en modern digital arbetsplats

- Utvecklandet av en strategisk mötesplats där vi knyter ihop en verksamhet över hela landet som tydligt driver utvecklingen av våra prioriterade verksamhetsmål

Lantbrukarnas Riksförbund

Johan Tufvesson , Chef digitala kanaler

Talar tillsammans med Johan Tufvesson

Lantbrukarnas Riksförbund

Jessica Pettersson, Kommunikatör

Moderator för konferensen

Martin Bondeman är en mycket uppskattad moderator och har modererat Smarta Intranät under fem tillfällen.

Senast Martin modererade konferensen Smarta Intranät fick han betyget 4,83 av 5.0 i utvärderingen.

Moderator

Martin Bondeman, kommunikatör & webbstrateg

AI på intranätet & den digitala arbetsplatsen: våra erfarenheter & lärdomar

Sofia är med TRR:s AI råd och är en av huvudansvariga för TRR:s Microsofts Copilot utredning.

Under anförandet kommer Sofia dela med sig av sin erfaranheter & lärdomar från AI på intranätet.

TRR

Sofia Larsson, Systemansvarig M365 och intranätet

Så skapade vi ett nytt modernt intranät med begränsad tid och ett litet projektteam

Mälarenergis nya intranät lanserades april 2024. En modern plattform som samlar koncernens 800 medarbetare i en personaliserad medarbetarupplevelse med fokus på effektivare internkommunikation och samarbete. Intranätet har även funktioner som samarbetsgrupper och centrala kpi:er.

Mälarenergi har dessutom skapat en intranätapp för sina frontline workers, som erbjuder personaliserade nyheter, sök och samarbetsfunktioner.

Mälarenergi

Kajsa Sundberg, projektledare Intranät

Talar tillsammans med Kajsa Sundberg

Mälarenergi

Per-Arne Hermansson, Innehållsansvarig i projektet

Skapandet av ett nytt intranät på 3 månader - ta del av våra bästa tips

- Så arbetar vi kontinuerligt med att utveckla intranät

Cibes lift har cirka 1600 medarbetare i 20 länder världen över.

Cibes Lift

Minna Carlson, Kommunikationschef

Talar tillsammans med Minna Carlson

Cibes Lift

Hannah Persson, Kommunikationsspecialist

Fler talare presenteras inom kort

Ordinariepris

6990/Kr

Delta fysiskt på plats eller digitalt:

Som deltagare kan du välja mellan att delta fysiskt på plats eller att delta digitalt.

Du kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

För frågor om Smarta Intranät vänligen kontakta:

Niko Fastman, Projektledare Smarta Intranät

+46 73 670 60 32, niko.fastman@kompetensinstitutet.se

Antal deltagare sedan starten

%

Nöjda deltagare sedan starten

Guldsponsorer:

Utställare:

Online Partner: