7 oktober 2021

Sveriges största event inom intranät

N

För 18:e gången

N

16 högintressanta talare

Talare 18 april 2023:

Våra interna digitala kanaler i ständig utveckling – ta del våra erfarenheter och lärdomar

- Så arbetar vi med att nå ut till alla våra medarbetare där många arbetar i butiker och lager

- Så har vi ökat användarvänligheten och tillgängligheten för alla

- Så har vi arbetat med smidiga funktioner och lösningar, samt kopplat ihop de olika systemen

Axfoodkoncernens interna digitala kanaler är en mix under ständig utveckling. Målgrupperna på kontor, butik och lager har olika behov och krav som ska tillgodoses. Axfoods intranät lanserades 2019 med målet att omfatta koncernens alla 12 000 medarbetare.
Nu berättar Axfood mer om visionen för tillgänglighet för alla samt kanalmixen för intranätet, Teams och Yammer, och hur de kompletterar varandra.

Axfood

Linda Wärmlöv, avdelningschef HR, Kommunikation & digitalt arbetssätt

Talar tillsammans med Linda Wärmlöv

Axfood

Jenny Albrektsson, produktägare och ansvarig för digitala kanaler

Nytt intranät - och sedan då?

När intranätet är lanserat, börjar det riktiga arbetet: förvaltningen. Systembolaget har vunnit Web Service Awards två gånger. Men vi är inte klara för det!

- Hur tar vi hand om det innehåll vi har?

- Hur utvecklar vi intranätet utifrån användarnas nya behov?

- Hur kan vi förbättra intranätet utan att påbörja ett nytt "intranätprojekt"?

Systembolaget har över 6000 anställda utspridda på 450 butiker runt om i landet. Systembolaget lanserade sitt prisbelönta intranät 2017.

Systembolaget

Emmy Holmgren, Innehållsproducent

Talar tillsammans med Emmy Holmgren

Systembolaget

Andrea Gadd, Innehållsproducent

Ett gemensamt intranät för 80 självständiga myndigheter – utmaningar, lärdomar och erfarenheter

- Vårt arbete med att förbättra intranätet utan att lansera ett helt nytt

- Så arbetar vi med att förbättra tillgängligheten på intranätet

- Fördelar och utmaningar med decentraliserad förvaltning

Domstolsverket lanserade ett förbättrat Intranät i april 2022 med fokus på tillgänglighet. Sveriges Domstolar finns på över 40 orter runtom i Sverige och har 7 000 medarbetare. Samtliga har tillgång till intranätet.

Domstolsverket

Anthon Talhaug, kommunikatör

Talar tillsammans med Anthon Talhaug

Domstolsverket

Lena Edesten Chiu, kommunikatör

ICAs nya intranät – resan från traditionellt projekt till agil förvaltning

- Samarbetet i vårt crossfunktionella produktteam och med våra redaktörer

- Vårt strategiska arbete med intranätet som en del av den digitala arbetsplatsen

- Intranätet idag och våra satsningar framåt

2020 lanserade ICA sitt första koncerngemensamma intranät som samlar alla bolag i en Microsoft 365-baserad lösning.

ICA

Frida Calderon, Group Content Manager

ICA

Thérèse Barklund, Digital Communications Manager

Våra erfarenheter av en digital arbetsplats för 27 000 medarbetare inom 400 yrken

- "Mentala modeller och intranät” - våra tankar

Under 2020 lanserade Malmö stad ett modernt intranät och digital arbetsplats. Ökad nytta, flexibilitet och inkludering har varit ledord i arbetet.

Malmö stad

Patrik Bergman, Produktägare av intranätet

Ett år med nytt intranät – våra erfarenheter och lärdomar

- Sök och personalisering – så säkrar vi att medarbetarna hittar lätt och rätt

Region Östergötland lanserade sitt nya intranät i april 2022 efter en process som tog tre år. Intranätet används av drygt 14 000 medarbetare.

Region Östergötland

Monica Bravell, webbstrateg

Talar tillsammans med Monica Bravell

Region Östergötland

Åsa Rundgren, kommunikationschef

Så har vi utvecklat ett nytt skandinaviskt intranät

- Vårt nya intranät i Microsoft miljö - ta del av erfarenheter och lärdomar

- Våra erfarenheter av Facebook Workplace, som social plattform.

Hertz har ungefär 600 medarbetare i Skandinavien och ett stort nätverk av franchisetagare. Hertz lanserar sitt nya intranät i början av 2023 som bygger på Microsoft "out-of- the-box". Tidigare intranät baserades på Episerver med Facebook Workplace som sociala plattform.

Hertz

Cecilia Saberi, kommunikationschef

Intranätet som effektiviserar arbetet

- Så skapade vi ett användarvänligt, personifierat och lättillgängligt intranät

- Så har vi integrerat vårt dokument- och ledningssystem i vårt intranät och fått det att fungera

- Sök och struktur – så säkrar vi att medarbetarna hittar lätt och rätt

Prevas har ca 850 medarbetare utspridda på fler än 20 orter i Sverige, Danmark och Norge. Det nya intranätet lanserades december 2021.

Prevas

Helena Lundin, Kommunikationschef

Moderator

Martin Bondeman, kommunikatör & webbstrateg

Ordinariepris

6990/Kr

Delta fysiskt på plats eller digitalt:

Som deltagare kan du välja mellan att delta fysiskt på plats eller att delta digitalt.

Du kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

För frågor om Smarta Intranät vänligen kontakta:

Niko Fastman, Projektledare Smarta Intranät

+46 73 670 60 32, niko.fastman@kompetensinstitutet.se

Antal deltagare sedan starten

%

Nöjda deltagare sedan starten

Guldsponsorer:

Utställare:

Online Partner: